Wyciągnij strony 

Prześlij swoje pliki... 

Przeciągnij i upuść swój plik tutaj  lub 

Wszystkie przesłane pliki są trwale usuwane z naszych serwerów w ciągu 1 godziny. 

Wysyłając dokument, zgadzasz się na nasze zasady i warunki. 

Prześlij... 

Jak chcesz podzielić plik PDF? 

Document.pdf ? strony 
strona(y) w pliku 
x 1
Document.pdf ? strony 
Document.pdf ? MB 
MB maks. na plik 
x 1

4 Sposoby, w jaki można podzielić plik PDF: 

Opcja 1 

Podzielić duży plik PDF na mniejsze pliki o danym limicie wielkości pliku 

Może być konieczne podzielenie dużego pliku PDF na mniejsze części, z których każdy mniejszy plik mieści się w określonym limicie wielkości pliku. 
Split-a-PDF jest jedynym bezpłatnym narzędziem online, które pozwala to zrobić bez wykonywania wyczerpującej serii prób i błędów w różnych zakresach stron. 

1) Wybierz opcję Podziel na podstawie limitu rozmiaru pliku... 

Podziel na podstawie limitu rozmiaru pliku... 

2) Określenie maksymalnej wielkości pliku wynikowego podziału dokumentów 

Podział w oparciu o limit rozmiaru pliku 

3) Kliknij przyciskPodziel - duży plik PDF zostanie podzielony na kilka mniejszych plików, z których każdy nie przekroczy określonego limitu. 

Opcja 2 

Interaktywnie przeglądaj plik PDF oraz kliknij i podglądaj, które zakresy stron mają zostać wyodrębnione. 

Korzystając z intuicyjnej wizualnej przeglądarki plików PDF, kliknij i wybierz zakres stron, aby wyodrębnić mniejsze pojedyncze pliki PDF. 

1) Wybierz opcję Kliknij i zobacz strony, które chcesz pobrać… 

Kliknij i wyświetl podgląd stron, które mają zostać wyodrębnione. 

2) Za pomocą podglądu dokumentów wybierz strony do wyodrębnienia 

Kliknij i wybierz zakres stron do rozpakowania na mniejsze pojedyncze pliki PDF. 

W lewej części Panelu nawigacyjnego, przewiń w górę i w dół, aby wyświetlić podgląd stron i kliknij, aby wybrać początek i koniec strony. Wszystkie strony zaznaczone na czerwono po lewej stronie zostaną podzielone na osobne dokumenty PDF. 

Wskazówka: Alternatywnie, zamiast przewijania, możesz ręcznie wprowadzać zakresy stron w prawych dolnych polach wprowadzania danych. 

3) Kliknij przycisk Podziel, aby wyodrębnić. Proces ten jest prawie natychmiastowy. 

Opcja 3 

Wyodrębnienie każdej strony z pliku PDF do poszczególnych plików 

lub 

Wariant 4 

Wyodrębnienie wszystkich X stron z pliku PDF do poszczególnych plików 

Wyodrębnić każdą stronę z pliku PDF do własnego pliku, lub powtarzające się zestawy stron (np. podzielić każde 5 stron na pojedyncze pliki). 

1) Wybierz opcję Rozpakuj stałą liczbę stron w pliku... 

Wyodrębnij stałą liczbę stron w jednym pliku 

2) Podaj liczbę stron w pliku, na które można podzielić dokument PDF 

Podaj liczbę stron w pliku, na które można podzielić dokument PDF 

Wpisz 1... 
...aby rozpakować każdą stronę do osobnego pliku, 
lub 
Wprowadź (np. 2)... 
...aby rozpakować każdą z 2 stron do oddzielnych plików, każda o długości 2 stron, 
i tak dalej... 

3) Kliknij przycisk Podziel, aby wyodrębnić. Proces ten jest prawie natychmiastowy. 

Opcje pobierania: 

Podziel plik PDF na kilka części, pobierz je pojedynczo lub wszystkie na raz. 

Podaj liczbę stron w pliku, na które można podzielić dokument PDF